วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis. The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี
และลอยกระทง
วันอาทิตย์ที่ 6พฤศจิกายน
ช่วงเช้า ตักบาตรและถวายอาหารเพล ช่วงบ่าย พิธีถวายผ้าพระกฐิน

Venerable Bhikkhu Bodhi
Dharma Talk
'The Buddhist Middle Way in View and in Practice'
on Wednesday, October 26th, 2016 7:00-8:30PM open to public2016 Walk to Feed the Hungry October 30th, 2016
1:00PM at Tower Grove Park detailsThai Food Fair
on Sunday, November 20th, 2016
11:00-2:00 PM
Menu

Songkran 2016 Video Link

 

ปฏิทิน 2016

รวมภาพงานบรรยาย โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Video Links Songkran Festival  รวม วิดีโอ งานสงกรานต์ 2015