วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis. The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 

รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เพื่อร่วมแสดงนาฏศิลป์และเล่นดนตรีไทย

 ในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน

ลงทะเบียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลาตั้งแต่ 10.00 ถึง 4.00 P.M.

 ฝึกสอนโดย อาจารย์ผู้ชำนาญการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สนใจสอบถามรายละเอียด

Tel: (314) 600-3169 (ดร.สุนทรีย์) (314) 749-4351 (แม๋ว) Email: skchampa@aol.com

ปฏิทิน 2016

รวมภาพงานบรรยาย โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Video Links Songkran Festival  รวม วิดีโอ งานสงกรานต์ 2015