วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis. The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 

ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
เริ่มเวลา 10:00น.

ไทยฟู้ดแฟร์
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม
เวลา 11:00-2:00
Menu

Thai Food Fair
on Sunday, January 29th, 2017
11:00-2:00 PM Menu


ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา
ในวันอาทิตย์ที่ 12กุมภาพันธ์
ตั้งแต่เวลา 10:00น.เป็นต้นไป


ไทยฟู้ดแฟร์
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมพาพันธ์
เวลา 11:00-2:00
Menu

Thai Food Fair
on Sunday, February 19th, 2017
11:00-2:00 PM Menu

ปฏิทินวัดไทย ปี2017

รวมภาพงานบรรยาย โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Video Links Songkran Festival  รวม วิดีโอ งานสงกรานต์ 2015

Songkran 2016 Video Link