วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

 Songkran Festival on Fox 2