วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis. The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 


ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์
ณ วัดพระศรีรัตนาราม
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน
ตั้งแต่เวลา 10:00น.

เริ่มงานทำบุญตักบาตรภาคเช้า
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
การออกซุ้มอาหารไทยจากภัตาคารต่างๆ
 ชมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ การแสดงรำกลองยาว
การแสดงบนเวทีและการประกวดนางงามสงกรานต์
รวมทั้งงานบริการกงศุลสัญจรสำหรับหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไทย

Songkran Festival - Thai New Year Festival will be held at Thai Temple on Sunday, April 23 from 10-5 PM

Enjoy Thai traditional performances, Thai boxing, Miss Songkran beauty pageants, fantastic Thai food and beverages booths from restaurants and various vendors

All are welcome to attend ปฏิทินวัดไทย ปี2017

รวมภาพงานบรรยาย โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Video Links Songkran Festival  รวม วิดีโอ งานสงกรานต์ 2015

Songkran 2016 Video Link