วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis. The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา
และเวียนเทียน
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม
เริ่มเวลา 10.00น. เป็นต้นไป


ไทยฟู้ดแฟร์
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม
เวลา 11:00-2:00
Menu

Thai Food Fair
on Sunday, July 16, 2017
11:00-2:00 PM Menu


Songkran Festival @ St Louis Thai Temple, April 24, 2017

ปฏิทินวัดไทย ปี2017

รวมภาพงานบรรยาย โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Video Links Songkran Festival  รวม วิดีโอ งานสงกรานต์ 2015

Songkran 2016 Video Link