วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis. The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 

 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันวิสาบูชา
ที่วัดพระศรีรัตนาราม
ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม
เวลา10:00น

We are celebrating Vesak Day
on Sunday, May 22, 2016
at 10:00 am

Songkran 2016 Video Link

 

ปฏิทิน 2016

รวมภาพงานบรรยาย โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Video Links Songkran Festival  รวม วิดีโอ งานสงกรานต์ 2015