วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Songkran Festival
Thai New Year Celebration
Sunday, April 21, 2019
10:30 AM-4:30PM
Free Admission

Enjoy a tasteful selection of Thai dishes and Desert
Enjoy Thai Classical Dance and Live Music
Watering Buddha's Images and Monks
Thai Boxing Show
And Miss Songkran Beauty Pageants

 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานประเพณี

สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

ที่วัดพระศรีรัตนาราม

เมืองฟลอริสสัน รัฐมิสซูรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน

เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น

 

กงศุลสัญจร เริ่มเวลา ๙.๐๐ น

ตรวจสอบข้อมูล บริการกงศุล

 

 
View Wat Phrasriratanaram in a larger map

 

 

 

 

Prof. Dr. Kongsak Tanphaichitr M.D., A Teacher of Insight Meditation

Mediation Session Every Saturday      7:00 -9:00 PM