วัดพระศรีรัตนาราม

Wat Phrasriratanaram

Buddhist Temple & Meditation Center

Welcome to Wat Phrasriratanaram, the Buddhist Temple & Meditation Center of Greater St. Louis. The original purposes of founding this Temple were to create a teaching and practicing center of Buddhism according to the Theravada tradition, as well as, a teaching center of Thai culture, tradition and Thai language. Later on the purposes have been expanded to include a teaching and practicing of Insight Meditation.

Wat Phrasriratanaram is also a center of Thai culture, tradition and Thai language. We offer Sunday School, Saturday Dharma Class, Carving Class and Musical Class.

 

 

'Duty is Duty'
A Thai Contemporary Performance
Sunday, September 25th, at 1:00PM
Thai Food Fair Starting 11:00AM
Free Admission - All are welcomeThai Food Fair
on Sunday, October 9th, 2016
11:00-2:00 PM
Menu

Venerable Bhikkhu Bodhi
Dharma Talk
'The Buddhist Middle Way in View and in Practice'
on Wednesday, October 26th, 2016 7:00-8:30PM open to public2016 Walk to Feed the Hungry October 30th, 2016
1:00PM at Tower Grove Park detailsSongkran 2016 Video Link

 

ปฏิทิน 2016

รวมภาพงานบรรยาย โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Video Links Songkran Festival  รวม วิดีโอ งานสงกรานต์ 2015